HUIS- en GEDRAGSREGELS

Huis- en gedragsregels


1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubgebouw of elders op het terrein van de vereniging.

2.Het is niet toegestaan om in het clubgebouw gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantineruimte of op het terras.

3.Er wordt geen alcohol geschonken aan:
   Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
   Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4.Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de   verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5.Leidinggevenden en bar vrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1 van het bestuursreglement van PV Hatalle) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

6.Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

7.Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine     verwijderd

8.Tijdens jeugdtrainingen, -evenementen, -toernooien en -competities mag in het clubhuis niet worden gerookt.

9.Per 01-07-08 geldt in het clubhuis een algeheel rookverbod, zoals opgelegd door de wetgever.

 
What do you want to do ?
New mail

Previous page: HISTORIE PV HATALLE
Volgende pagina: Franse middag 9 okt.2021