Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer

De gratis toegankelijke website van PV Hatalle is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de informatie onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Evenmin garanderen wij dat de site foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie.

Copyright

Niets van deze site mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van PV Hatalle worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. PV Hatalle streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt.


Privacybeleid

Indien u op deze website voorlichtingsmateriaal aanvraagt, nemen wij uw gegevens op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt om u de bestelde materialen te kunnen leveren.
Indien u aangegeven heeft dat u dat u meer informatie van Pétanque Vereniging Hatalle wenst te ontvangen, kunnen wij uw naam en adresgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van activiteiten van onze vereniging.


Bezoekersregistratie

De website van PV Hatalle is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten van PV Hatalle. PV Hatalle registreert geen bezoekersgegevens en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden naar individuele bezoekers. PV Hatalle koppelt deze gegevens niet aan persoonsgegevens.

Verstrekken van Persoonsgegevens

Op de website kunt u als lid van PV Hatalle uw persoonsgegevens en eventuele andere informatie aan PV Hatalle verstrekken. Bijvoorbeeld voor raadplegen  van het huishoudelijk reglement of andere informatie. De door u verstrekte gegevens gebruikt PV Hatalle alleen ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van uw verzoek om informatie. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.


Cookies

De website van PV Hatalle maakt gebruik van cookies. Een cookie is een gegevensbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en gebruiken wij alleen om de site voor onze bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen.


Links

PV Hatalle is niet verantwoordelijk voor de koppelingen van andere websites naar www.pvhatalle.nl. Dergelijke links betekenen niet zonder meer dat er een relatie bestaat tussen PV Hatalle en de website waar de koppeling vandaan komt.

Eventuele links van de websites van PV Hatalle naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers en betekent niet dat PV Hatalle de betreffende site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Deze websites hebben al dan niet zelf een diclaimer en privacybeleid, die buiten de verantwoordelijkheid en controle van PV Hatalle vallen.

PV Hatalle behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.


Previous page: HISTORIE PV HATALLE